KOERDISCH BUREAU VOOR ONTMOETING EN INFORMATIE

 

Logo met verklaring:

Kurdish Bureau

Dit logo werd in 1997 speciaal voor het Koerdisch Bureau ontworpen door de kunstschilder KAKAYI

“Twee handen, een rode (Koerdistan), een blauwe (Europa), een pen en een oog en Koerdistan”

Adres:

Arduinkaai 11

1000 BRUSSEL

Website : www.kurdishbureau.be

E-mail : kurdishbureau@scarlet.be

Tel. 02 219 80 60

Fax 02 219 24 10

Directiecomitee

Pervine JAMIL, voorzitster

Khasro SALIH, secretaris

Pieter GERITS, schatbewaarder

Ereleden

ADANG Frans, BAUTHIER Georges-Henri, CARLIER Jean Yves, DARAS José, DE PATOUL Serge, DHAENE Jan, GALAND Pierre, GABRIELS Jaak, GOFFOEL Marianne, ISTASSE Jean-François, MILLER Richard, MONNOM André, MOREELS Reginald, ONGENA Hugo, PATAER Paul, PIERART Pierre, REMACLE Eric, SANT’ANGELO François, SILLIS Cecile, SLEECX Jef, VAN DIENDEREN Hugo, VAN LANCKER Anne, VERSNICK Geert.

Erkenning en betoelaging

Het Koerdisch Bureau wordt erkend en gesubsidieerd door twee ministeries  :

  • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) : a) Welzijn   b) Cultuur
  • Fédération Wallonie-Bruxelles, service de l’Education Permanente

Het Koerdisch Bureau ontvangt geen enkele financiële hulp van politieke partijen, noch Koerdische, noch niet-Koerdische.

Doelstellingen

Het Koerdisch Bureau voor Ontmoeting en Informatie, opgericht in 1996,  is een pluralistische culturele  organisatie die, over alle partij-,godsdienst– en wereldbeschouwings-grenzen heen, haar steentje bijdraagt tot de opbouw van een samenleving waar mensen van verschillende culturen op een positieve en mekaar verrijkende manier kunnen samenwerken en samenleven.

 

Concreet  zijn de doelstellingen de volgende:

 

    1) Informatie bieden aan de Belgische, Europese en internationale publieke opinie omtrent de actualiteit, geschiedenis en cultuur van het Koerdische volk.
    2) De Koerden die in België leven actief helpen om zich in een interculturele samenleving te integreren.