ACTIVITEITEN


DAGELIJKSE ACTIVITEITEN :

Dagelijkse permanentie, van maandag tot vrijdag, van 9 u. tot 17 u.
1) Talencursussen, Nederlands, Frans en Koerdisch, voor mensen afkomstig uit verschillende landen en continenten.
2) Sociaal dienstbetoon, vertalingen, interpretariaat, dit alles in samenwerking met advocaten, OCMW’s, organisaties, enz.
3) Bibliotheek : boeken, dossiers, tijdschriften, persknipsels… in een tiental talen.
4) Mediatheek : videofilms, Cd’s, cassetten, diapositieven, enz.
5) Secretariaat en redactie van het informatieblad.
6) Contacten en samenwerking met verenigingen en instellingen – Belgische, Europese en anderen – die de mensenrechten verdedigen.
7) Deelname aan conferenties, colloquia, enz. i.v.m. de immigratie en de mensenrechten.


MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN

8) Conferenties over de Koerdische geschiedenis, cultuur en actualiteit, en over de opvoeding tot burgerschap, projectie van films.
9) Maandelijks informatieblad, in 4 talen : Koerdisch, Nederlands, Frans en Engels, gestuurd met e-mail naar rond 2.000 adressen.


JAARLIJKSE ACTIVITEIT

10) Koerdisch Nieuwjaarfeest “NEWROZ”